Helgens låt

Helgens låt: Wolfe Tones – The men behind the wire

Vi gillar folkmusik i allmänhet, då den i varje land representerar folksjälens kollektiva erfarenheter och vedermödor. I synnerhet gillar vi när folkmusiken kopplas samman med kamp mot överhet och orättvisor som i fallet med de irländska rebellsångerna. irländarna har en stolt historia av kamp mot den engelska ockupationen under hela 1900-talet. ”The men behind the wire” uppmanade tillsolidaritet med de 350 IRA-medlemmar som fängslades efter att ha gjort uppror mot brittiska armén i Nordirland under början av 70-talet. Låten blev omåttligt populär på Irland och Paddy McGuigan som skrivit låten, blev själv fängslad av engelsmännen som straff. Än idag inspirerar den människor världen över till kamp mot överheten och solidaritet mellan alla arbetare.

Trevlig helg önskar SKP Uppsala!

Därför blev jag kommunist (del3)

darfor

 

Att kalla någon för kommunist är att tillägna personen i fråga den största bemärkelsen som överhuvudtaget går att få. För att kunna göra anspråk på hederstiteln ”kommunist” krävs först och främst ett gott hjärta och en stark empatisk förmåga där medkänslan för andra faller sig naturlig. Därefter krävs en stark karaktär, en rak rygg som inte viker och en personlighet som aldrig lismar för chefer eller ställer sig in hos överheten. En kommunist ställer alltid upp för arbetskollegor eller klasskamrater utan att göra en sak av det eller vänta sig något tillbaks. Därtill fordras kunskaper om klassamhället, professionell kompetens, ett vetenskapligt angreppssätt och en kunskapstörst inom livets alla områden. I slutändan är en kommunist någon som offrar sig själv för något som han eller hon själv kanske aldrig får uppleva, för en bättre morgondag för andra människor.

Därför kan jag inte med hedern i behåll kalla mig själv för kommunist. Jag har aldrig ställts på allvarliga prov i min övertygelse eller tvingats ge upp något för mig riktigt värdefullt för att göra det som är rätt. Däremot kan jag stolt säga att jag strävat efter att bli en kommunist sen tonåren.

Vari bottnar då min kommunistiska övertygelse? Mina föräldrar var aldrig politiskt aktiva, även om de alltid haft hjärtat till vänster. Säkert spelade min mammas högläsning ur Bamse när jag var liten en viss roll och säkert även min pappas medfödda antiimperialism då jag tidigt fick lära mig i mina lekar det var indianernas som var de goda och cowboysen de onda. Jag växte upp i ett litet samhälle på landet i en trygg familj med bakgrund i jordbruket. Även om den skogen och ladugården var en naturlig del av uppväxten var mötet med andra kulturer aldrig långt borta. Barnen från flyktingförläggningen i det lilla samhället lärde mig snabbt att människor från olika länder är otroligt lika varandra.

Jag hade även förmånen att kunna resa betydligt mer än de flesta, något som bidrog till att jag utvecklade ett starkt intresse för geografi, kultur och historia. Med sådana intressen tog det inte lång tid innan jag började inse vilka det var som kämpat och fortfarande kämpar för de vanliga människorna mot överklassen världen runt – kommunisterna.

Någon brytpunkt för när jag började kalla mig kommunist kan jag inte minnas men det var nog någon gång i de sena tonåren. Det var inget som kom plötsligt utan som en gradvis övertygelse. Lika naturligt tog jag från början avstånd från reformismen och de så kallade vänsterpartierna; de var ju inte kommunister utan sådana som försöker lura folken att tro att kapitalismen kan förändras och få ett mänskligt ansikte. Denna övertygelse har sedan dess stärkts och jag tycker att det är anmärkningsvärt att människor med basala historiekunskaper som påstår sig se problemen med kapitalismen, som känner till de imperialistiska krigen och deras konsekvenser, ändå lägger sin energi på att ställa upp bakom reformismens paroller om sådant som reglering av finansmarknaden, småpengar till vården, bilfri innerstad, könsneutrala toaletter och veganmat i skolan.

Att organisera mig i Sveriges Kommunistiska Parti tog desto längre tid för mig men när beslutet väl togs kändes det självklart. Kampen för ett annat samhälle, ett bättre samhälle, måste organiseras av det kommunistiska partiet i varje land. Det hade ju Lenin övertygat mig om redan när jag var nitton.

Helgens låt

AKI feat. Kapten Röd – När solen går ner

Den svenska förortshiphopen är en arena som ofta svart på vitt ger uttryck för konkreta förhållanden i utsatta områden. Den vardag som arbetarklassen dagligen möter i form av arbetslöshet, otrygga anställningar, drogmissbruk och psykisk ohälsa är teman med hög igenkänningsfaktor. Uppsala-baserade AKI, mera känd från gruppen Labyrint, och Kapten Röd varvar i denna låt slagkraftiga kapitalismkritiska punchlines med klassmedvetna poetiska formuleringar.

 

 

Helgens låt

Wiehe – Det här är ditt land

En av de få musiker som inte tagit avstånd från socialismen och sitt förflutna, och som fortfarande vågar stå för en annan värld är Mikael Wiehe. Här tolkar han, med hjälp av Laleh, den amerikanska sångaren Woody Guthries klassiska låt om det land som tillhör det arbetande folket. Landet, från Skåne i söder till Lappland i norr tillhör de vanliga människorna, de som arbetar i städerna och på landsbygden, oavsett bakgrund. Det är kapitalismen som steg för steg monterar ner Sverige: arbetsplatserna försvinner, landsbygden avfolkas och kulturen urholkas och amerikaniseras. Den svenska arbetarklassen hotas inte av flyktingar eller invandrare, det största hotet är kapitalismen.

 

Helgens låt

Euskefeurat – Flyktingarna

Euskefeurat är ett svenskt proggband som bildades 1977 i Piteå. Deras musik präglas av deras ursprung, och handlar ofta om livet i Norrland och relationerna till resten av Sverige. Texterna är ofta tydligt socialistiska. Flyktingarna är en otroligt aktuell låt som tydligt tar ställning för medmänsklighet och värdighet i en tid fascister organiserar allt våldsammare attacker mot flyktingarna och där politiker från höger och vänster misstänkliggör flyktingarna och tar billiga populistiska poäng på den kris de själva varit med och skapat; svenska vapen och svensk militär är aktivare än någonsin på krigsskådeplatser runt om i världen!