NATO, Sverige och Värdlandsavtalet

Introduktion

Efter det andra världskrigets slut, stod kommunisterna på topp vad gäller folkligt stöd. De italienska och franska kommunistpartierna, som lett motståndet mot fascismen fick båda över 30% av rösterna. I Spanien ledde kommunisterna den underjordiska kampen mot Franco, hela östra Europa hade befriats från nazisterna och folket hade tagit över styret. Även i Sverige åtnjöt kommunisterna ett massivt stöd, och man fick över 10% i valet 1944. Detta innebar ett stort hot mot kapitalismen, och i flera länder riskerade den att falla. Detta får omfattande konsekvenser för hur den europeiska politiken, men framför allt underrättelsetjänsterna och militärernaorganiserades under den här tiden och resten av kalla kriget.

Continue reading…

Tema: Historien om Nato

IWEy9aTRzTkFo0fVfCeQ

Natos tidiga historia 1949 till 1991

Nato bildas och expanderar

Startskottet för Nato (North Atlantic Treaty Organization) skedde i Washington DC den 4 april 1949 då 12 länder gick samman och skapade ett politiskt och militärt samarbete. Syftet med pakten sades vara att kunna försvara sig mot kommunismen och Sovjetunionen. De ursprungliga länderna var U.S.A, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Portugal, Italien, Danmark, Norge och Island. Efter Sovjetunionens seger mot nazisterna i andra världskriget och kommunisternas roll i befrielserörelserna mot nazismen och fascismen i flera europeiska länder var kommunismen på frammarsch över hela världen. Kapitalisterna ville desperat förhindra socialismens utbredning och satsade därför enorma resurser på antikommunistisk propaganda och terror mot kommunister under hela perioden för Kalla kriget. Kapitalisterna marknadsförde Nato som ett freds- och säkerhetsprojekt men när Sovjetunionen synade Nato genom att ansöka om medlemskap 1954 avslogs ansökan av Nato. Det blev uppenbart att NATO-projektet inte alls hade fredliga avsikter utan istället var en offensiv sammanslutning med funktionen att vara spjutspetsen för imperialisternas maktanspråk runt om i världen. Året därpå svarade Sovjetunionen kapitalismens aggressioner med en egen militärallians tillsammans med andra socialistiska stater i Östeuropa som kom att kallas Warszawapakten.

Continue reading…

Fortbildning: Imperialismen, Nato och Ryssland

nato

Deltagarna i fortbildningskursen har den senaste månaden studerat Nato, det så kallade världlandsavtalet och frågan huruvida Ryssland är att betrakta som en imperialistisk stat eller inte. Under tre onsdagar framåt kommer vi publicera gruppernas arbete och slutsatser.

Crash Course i kommunism!

hugo

Tisdagen den 12:e april startar vår grundkurs som håller på i
sex veckor. Sätt dina kompisar på plats – ta chansen och lär
dig mer om kommunism och klasskamp!

Anmälan görs till uppsala@skp.se

Vi ses den 12:e!

Filmtema: Tidig sovjetisk film

Den sovjetiska filmhistorien får sitt största stora uppsving på 20-talet, i kölvattnet av den framgångsrika revolutionen 1917. Efter ett långt och blodigt inbördeskrig där flertalet imperialistiska stater invaderat Sovjetunionen och försökt krossa den nya sovjetmakten, kommer så äntligen kulturproduktionen igång, och kulturella rörelser såsom futurism, där den kände poeten Majakovskij ingick, växer.
I detta experimentella klimat, mitt i uppbyggnaden av socialismen, utvecklade Sergei Eisenstein sin teori om montage, och Dziga Vertov realiserade sina idéer om Kino-pravda. Dessa idéer, som blev vägledande för den sovjetiska filmindustrin under 20-talet, är båda två politiskt laddade. Genom sitt montage (som egentligen bara betyder klippning, taget från franskan) klippte Eisenstein ihop olika bilder för att föra in dialektiken i filmen, medan Vertov visade socialismens överlägsenhet genom att helt enkelt visa upp sanningen (Kino-pravda betyder helt enkelt bio-sanning), kombinerat med en montage-influerad klippning.

Continue reading…

Grundkurs

Tisdagen den 12:e april startar vår grundkurs som håller på i sex veckor. Sätt dina kompisar
på plats – ta chansen och lär dig mer om kommunism och klasskamp!

Anmälan görs till uppsala@skp.se

Filmtema: Den sena filmindustrin i Sovjet

Under andra världskriget led det sovjetiska folket enorma mänskliga och materiella förluster. Mellan 20-27 miljoner sovjetiska människor miste sina liv, cirka 40.000 sjukhus, 31.800 industribyggnader och 84.000 skolor förstördes eller skadades. Det här innebar såklart också svårigheter för den fram tills nu blomstrande sovjetiska filmindustrin. Men, precis som dialektiken säger så är allting i ständig rörelse där varje reaktion får en motreaktion. Det är i ljuset av detta, med världskriget färskt i minnet och kalla krigets inträde, som följande analys tar sin utgångspunkt och behandlar den sena sovjetiska filmindustrin.

Continue reading…

Filmtema: Hollywood 10

hollywood_ten

Bakgrund

Efter att Sovjetunionen besegrat nazisterna och andra världskriget avslutades var kommunismen på frammarsch över hela världen. Förutom de länder som blivit socialistiska, med Sovjet i täten, växte kommunisternas inflytande i de flesta kapitalistiska länder (till exempel fick SKP över 10 % i det svenska riksdagsvalet 1944). Detta innebar ett stort problem för kapitalisterna, som förutom att de tvingades finansiera bättre arbetsvillkor, lägenheter, dagis, skolor och hälsovård åt folket, även anade ett ännu större hot bakom hörnet. Detta hot var socialismen, som bevisligen kunde ta ifrån dem allt de ägde och ge det till folket. Därför organiserade de kapitalistiska länderna enorma antikommunistiska projekt med fängslande, tortyr och avrättningar av kommunister, med förbud mot de kommunistiska partierna och tidningarna och med statliga propagandakampanjer för att svartmåla kommunismen bland dem som kommunisterna slogs för – arbetarna. USA var naturligtvis inget undantag; även om kommunistpartiet CPUSA inte var särskilt stort hade det vuxit med över tio gånger från 1930 till 1945. USA hade beslutat sig för att sätta stopp för partiet och förföljde därför dess medlemmar under 40- och 50-talen tills CPUSA var oskadliggjort. Kommunister blev sparkade från sina jobb, ledande partimedlemmar fick upp till sex års fängelsestraff, tidningarna förbjöds och mycket annat. Det gick så långt att man 1953 avrättade två kommunister i elektriska stolen, anklagade för spioneri. För att få allmänheten att ta avstånd från kommunisterna räckte det med att känna en kommunist för att riskera att bli förföljd. Även om antikommunismen var ett fenomen som präglade hela samhället ska vi fokusera på hur det såg ut i filmindustrin.

Continue reading…

Fortbildning: Filmtema

filmillkanaler

SKP Uppsalas fortbildning är i full gång!
Under den senaste månaden har deltagarna lärt sig att
uppskatta film på nya sätt. De har introducerats för
filmhistoria ur ett marxistiskt perspektiv och bekantat sig
med filmdatabaser och enklare videoredigeringsprogram.
I grupper har de sedan fördjupat sig i valfria teman och
presenterat sina resultat för övriga grupper.

Ett urval av grupparbetena kommer att publiceras i våra
kanaler de kommande veckorna så håll utkik!

Vill du ha tips på bra socialistiska film? Vi har lagt upp
en introduktion (ihopklippta scener) till några av de filmer
som vi pratat om under filmtemat här:

Kommunistisk grundkurs

AFFISCH

”Kommunismen är en vacker tanke men fungerar inte i praktiken!”

”Kommunisterna har mördat 200 miljoner människor!”

Känner du igen ovanstående påståenden? Är du arbetare/student?
Lutar du åt vänster? Nu får du äntligen chansen att bemöta
påståendena och lära dig mer om kommunism och klasskamp!

I vår håller vi åter vår uppskattade grundkurs i kommunism.
Kursen består av 6 lektioner och erbjuder grundläggande teoretisk
kunskap om världshistorien, kapitalismen och försöken att bygga
upp socialismen. Efter genomgången grundkurs finns även
möjlighet att fortsätta med vår fördjupningskurs.

Mer information om kursen kommer senare men du kan redan nu
anmäla ditt intresse till uppsala@skp.se

AuKQwp0N930ylZzAZ2ZN

bild från tidigare grundkurs