Kommunistisk fortbildning

ksg - kopia

Nu drar vi igång SKP Uppsalas fortbildning för medlemmar

och de sympatisörer som under hösten genomgått vår
kommunistiska grundkurs.

Fortbildningen är uppbyggd kring studier, seminarier och
workshops som syftar till fördjupade teoretiska, praktiska och
kulturella kunskaper i fyra separata månadslånga teman.

Artiklar och presentationer från fortbildningen publiceras
fortlöpande via våra kanaler, med start om en månad, så håll utkik!