Helgens låt

Billy Bragg – Which Side Are You On?

”My daddy was a miner, and I’m a miner’s son, and I’ll stick with the union till every battle’s won”. En klassisk låt som handlar om äran som ligger i att räta upp ryggen och kämpa för sin rätt. Låten skrevs av Florence Reece, dotter och fru till gruvearbetare, mitt under den blodiga strejken i Harlan County USA 1931. Otaliga versioner av låten har spelats in sedan dess, där några av de kändaste är Pete Seegers och Dropkick Murphys. Här framförs låten av den brittiska socialisten Billy Bragg. Rebel Diaz och Dead Prez gjorde en remix av låten förra året, även den rekommenderas: https://www.youtube.com/watch?v=jSZWslqjfPE

Trevlig revolutionär helg önskar SKP Uppsala!

 

Kommunistisk fortbildning

ksg - kopia

Nu drar vi igång SKP Uppsalas fortbildning för medlemmar

och de sympatisörer som under hösten genomgått vår
kommunistiska grundkurs.

Fortbildningen är uppbyggd kring studier, seminarier och
workshops som syftar till fördjupade teoretiska, praktiska och
kulturella kunskaper i fyra separata månadslånga teman.

Artiklar och presentationer från fortbildningen publiceras
fortlöpande via våra kanaler, med start om en månad, så håll utkik!

 

Helgens låt

Cornelis Vreeswijk – Folkets Vind

I slutet på 70-talet släppte Cornelis ett album som innehöll tolkningar av den chilenska vissångaren Victor Jara. När den USA-stödda militärjuntan tog makten i Chile var Victor Jara en av många som genom sin socialistiska musik tog ställning för folkets kamp mot förtryck. Den 16 september 1973 torteras och mördas Jara av juntan men hans musik skulle för alltid komma att leva kvar. I ”Folkets vind” ger Cornelis en ömsom smärtsam ömsom framåtblickande skildring av en berättelse lika aktuell då som nu.

Trevlig revolutionär helg önskar SKP Uppsala!

 

Krigsveteraner i Uppsala

Klisermärken-NejtillNato(SKP Uppsala)

 

Det uppmärksammas nu att Akademiska sjukhuset inrymmer en särskild veteranmottagning. Patienterna består av svenska veteraner som krigat utomlands och som till följd av b.la. traumatiska upplevelser är i behov av vård. Totalt finns nu på avdelningen ett 40-tal patienter, en siffra som av Stefan Olsson, specialistsjuksköterska i psykiatri, inom ett år förväntas uppgå till ett hundratal.[1] Bara begreppen ”svenska krigsveteraner” smakar beskt i munnen, vi har ju haft fred i över 200 år? Så må den officiella berättelsen lyda, men i realiteten har svenska soldater stridit i Afghanistan i över ett decennium.[2] Regering och försvarsmakt vägrar uppge hur många afghaner som dödats av svensk militär, men uppgifter har visat att det rör sig om minst 20 stycken (en siffra som med största sannolikhet är en grov underdrift).[3] Relativt okänt är också att svenska militärer i Afghanistan använt grön laser för att peka ut områden som ska jämnas med marken.[4] Även i Libyen har Sverige valt att delta, 2011 beslutades det efter NATO-förfrågan att skicka ner 150 man och 8 JAS 39 Gripen.[5] I dessa två länder råder nu politiskt kaos och en instabilitet som underlättar för extrema grupper såsom IS och al-Qaida att etablera sig och växa. Att NATO skulle vara en organisation vars syfte är att bevara fred och sprida demokratiska värderingar är en lögn som måste genomskådas. Tvärtom, NATO har som uppdrag att med våld genomdriva monopolkapitalisternas intressen på folkens bekostnad. Det är också ett faktum att om Sverige skulle gå med i NATO så skulle veteranmottagningens vårdplatser inte bara bli fullbelagda – verksamheten skulle vara tvungen att expandera. Samtidigt som vi nås av alarmerande rapporter om att svenska sjukhus går på knäna till följd av överbeläggningar och tärande arbetsklimat finansieras den vård som politikernas krigshets åsamkat med skattebetalarnas pengar.  Att sända iväg och traumatisera våra familjemedlemmar för att tjäna den meningslösa NATO-imperialismen är inget som SKP Uppsala stödjer.

NEJ till NATO och värdlandsavtalet!

 

[1] http://www.svt.se/nyheter/regionalt/uppsala/krigsveteraner-soker-sig-till-ackis

[2] http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/internationella-insatser/pagaende-internationella-insatser/afghanistan-isaf/

[3] http://www.svd.se/svensk-militar-dodade-al-qaida-man_8942142

[4] http://www.dn.se/nyheter/sverige/sveriges-hemliga-krig/

[5] http://www.svd.se/gripenplan-till-libyen_6048201

[4] http://www.svd.se/gripenplan-till-libyen_6048201