Nu var det dags igen – Rikshem chockhöjer hyror i Uppsala

Förra gången Rikshem drog fram i Uppsala var i Gränby, där man chockhöjde hyrorna och därmed kastade ut de låginkomsttagare som tidigare bott där. Nu är det kvarteret Lågbergets tur i Eriksberg.

statenhöjerhyrorna_liten

En stor del av de som bor i Lågberget består av låginkomsttagare och pensionärer som har ”en inkomst lägre än genomsnittet.”[1] När Rikshem således vill höja hyrorna med mellan 40-60 procent, kommer detta i praktiken att tvinga dessa människor att flytta. Inte heller detta är enkelt, när kötiderna för bostäder i det kommunala Uppsalahem stadigt ökar och de få nybyggda hyresrätterna ofta har hyror på över 10 000 kronor i månaden. Situationen för Uppsalas arbetarklass ser inte ljus ut.

Rikshem
Fastighetsbolaget Rikshem har bostäder i hela landet och ägs AMF (som i sin tur ägs av både LO och Svenskt Näringsliv i skön förening) och Fjärde AP-fonden (en statlig ”buffertfond” som ska se till att pensionssystemet flyter på som det ska). Fjärde AP-fonden har ett kapital på över 300 miljarder kronor (hur mycket Svenskt Näringsliv sitter på är knappt lönt att spekulera i). Rikshem är således till hälften statligt ägt, och till hälften ägt av arbetsmarknadens parter, och det är dessa aktörer som nu bestämt sig för att plundra ut Lågberget.

Om vi då riktar blicken mot Rikshem självt, så ser vi att deras verksamhet kantats av skandaler. I höstas framkom det att ledande personer i Rikshem, med vd Jan-Erik Höjvall i spetsen, fått ut hundratals miljoner kronor i olika sorters ersättningar.[1] Mats Mared, styrelseordförande i Rikshem, kallar detta för kompensationer. I kombination med att Rikshem gjorde en god vinst förra året och ökade sitt resultat till 1 964 miljoner kronor, framstår hyreshöjningarna som småpotatis i sammanhanget.[2] Det finns alltså gott om medel att renovera för, utan att man behöver höja hyrorna.

När sedan Höjvall konfronteras med konsekvenserna för låginkomsttagarna i området konstaterar han kallt att ”[b]ostadsbidrag är sättet vi kan lösa det på.”[3] Han har alltså mage att först köra låginkomsttagare ur huset, för att sedan arrogant avsäga sig ansvaret. När Blå Tåget på 70-talet sjöng att när kapitalet höjer hyrorna följer staten efter med höjt bostadsbidrag, visste de nog inte hur väl det skulle stämma in på 2016 års Uppsala.

Vi har alltså en situation där ett fåtal styrelseledamöter och andra pampar berikar sig på vanligt folk, människor som arbetat hela livet och som förtjänar att vila och njuta av livet, människor som kämpar för att få vardagen att gå runt och människor som är för sjuka för att kunna arbeta. De har blivit en kassako för borgerligheten. Vad har skapat denna situation?

Bostadsmarknaden
En förutsättning för att Rikshem ska kunna göra detta, är att de kan få in nya hyresgäster som är villiga att betala den höjda hyran. Om de inte kunde räkna med detta, skulle de gå med förlust. De profiterar alltså på bostadsbristen och använder den som slagträ mot arbetarklassen.

Bostadsbristen är i sig ett resultat av att det svenska monopolkapitalet, de största av de största företagen och bankerna, fått fritt spelrum. De fyra svenska storbankerna har aldrig tjänat så mycket pengar som de gör idag: 2014 uppgick deras sammanlagda vinst till 81 miljarder kronor.[4] Denna vinst består till stor del av räntan som de får in på sina bolån.[5] Bankernas rekordvinster bygger alltså på att bostadsmarknaden hålls igång och att folk tvingas köpa sina bostäder. Samtidigt finns det ett stort intresse hos de stora bostadsbolagen (NCC, Skanska, PEAB och JM är de överlägset största aktörerna i Sverige) att bygga bostadsrätter. Dessa innebär ingen långsiktig investering såsom hyresrätter gör, utan innebär snabba och säkra pengar, förutsatt att det finns en efterfrågan och ett tryck på bostadsmarknaden. Förutsättningen för bankernas och byggherrarnas miljardvinster är alltså en bostadsbrist. Den kan de använda för att trissa upp priserna.

Det är alltså ingen slump att det är bostadsbrist: marknaden vill ha det på detta sätt. Det är i denna situation som Rikshem kan chockhöja hyrorna. Om inte de som bor där nu kommer att ha råd att betala, så finns det andra som är villiga att göra det. Vart låginkomsttagarna och pensionärerna sedan ska ta vägen bryr sig inte Jan-Erik Höjvall och kompanjoner inte om.

Slutsats?
Det finns inga långsiktiga lösningar inom ramen för kapitalismen, där kommer bankerna och storföretagen jämt att bestämma. Den långsiktiga lösningen ligger i socialismen, i avskaffandet av bankernas och storföretagens makt, till förmån för arbetarklassen och den vanliga människan. Alla har rätt till ett bra och sunt boende, utan att behöva oroa sig för att bli utkastad för att man inte är tillräckligt lönsam. Därför säger SKP Uppsala:

-Låt Rikshem bekosta hela renoveringen!
-Rusta upp arbetarklassens bostäder – utan att belasta arbetarklassen!
-Avskaffa bankernas och storföretagens makt – kämpa för socialismen!

 

[1] http://www.svd.se/rikshem-affarer-granskas

[2] http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/rikshem-g%C3%B6r-vinst-22761#

[3] http://www.hemhyra.se/uppsala/rikshems-vd-svarar-pa-kritiken

[4] http://www.dn.se/ekonomi/rekordvinster-i-sikte-trots-minusrantan/

[5] http://www.dn.se/ekonomi/kraftigt-okad-vinst-pa-bankernas-bolan/

[1] http://www.svt.se/nyheter/regionalt/uppsala/hyresgaster-fruktar-flytt-vid-hyreshojning

Print Friendly, PDF & Email

Lämna en kommentar

Next ArticleVisste du att..