De svenska byggmonopolen

statenhöjerhyrorna_liten

Bankernas intressen i byggbranschen
I tidigare artiklar har vi beskrivit hur både bankerna och de största byggherrarna tjänar på bostadskrisen, och hur de tjänar miljarder på produktionen av bostadsrätter. Bankerna tjänar dock inte bara pengar på räntorna på de svenska bolånen, utan de har även direkta intressen i de enskilda byggföretagen.

De fyra överlägset största byggherrarna på den svenska marknaden är NCC, Skanska, JM och Peab. Dessa var de enda byggföretagen med en omsättning på över 10 miljarder kronor vardera under 2014.[1] Artikeln kommer att fokusera på en analys av dessa fyra företag. Det bör tilläggas att endast de största aktieägarna beskrivs i denna artikel, det kan mycket väl vara så att bankerna äger aktieposter som försvinner i mängden.

Unknown
Det största byggföretaget inom Sverige, sett till omsättningen inom landet, är Peab. Deras omsättning 2014 var på över 35 miljarder kronor. Företaget grundades 1959 och tog i början på 90-talet över det fackföreningsägda BPA AB. Deras verksamhet har kantats av korruption och mutskandaler.[2]

Ägandet i Peab domineras av familjen Paulsson, som även grundade företaget. Bankerna, framför allt Handelsbanken, har ett ägarintresse i företaget, och äger 2,2% av aktierna. Även utländskt bankkapital har intressen i Peab. Carnegie äger 3,3% och JP Morgan äger 1,1%. Värt att notera är att även Ingvar Kamprad har intressen i Peab. Den välkände ägaren av Ikea äger också Ikano Bank och Ikano Bostad, som hamnar på plats 16 på listan över Sveriges största byggherrar. De olika koncernerna smälter alltså till viss del samman.[3]

SKANSKA_MAC_PANTONE [Konvert]
Det näst största byggföretaget i Sverige är Skanska. Företaget är egentligen det största av de svenska byggföretagen, men har majoriteten av sina investeringar och projekt utomlands.

Den enskilt största ägaren i Skanska är Industrivärden, intimt sammankopplat med Handelsbanken. Industrivärden äger 7,2% av kapitalet, men 24,1% av rösterna, och kontrollerar därmed företaget. Handelsbankens inflytande slutar dock inte där. Den tredje största ägaren i företaget är Alecta, ett pensionsföretag, som äger 6,8% av kapitalet. Detta företag köptes i sin tur av Handelsbanken år 2000.[4] Detta innebär att Handelsbanken kontrollerar 14% av kapitalet i Skanska.

Alla de andra svenska storbankerna har intressen i Skanska. SEB äger 3% av kapitalet, Swedbank 2,1% och Nordea 1,3%. Utöver dessa innehar både Carnegie och Norges Bank 1,6% vardera av kapitalet. Det innebär att de fyra största bankerna kontrollerar sammanlagt 20,4% av kapitalet i Skanska. Lägg till de utländska bankerna, så kontrolleras Skanska till 23,6% av banker.[5]

NCC_logo.svg

Det tredje största byggföretaget i Sverige, NCC, kontrolleras av Nordstjernan. Detta företag innehar 20,1% av aktiekapitalet och 64,2% av rösterna. Norstjernan kontrolleras av familjen Ax:son Johnson, som även äger Åhlens, Hemköp, Willys och Mekonomen. Norstjernan självt kontrollerar ytterligare bolag, utöver NCC. Dessa är bland andra Ramirent, Nobia, Ekornes och Swedol. Ramirent och Swedol fokuserar på uthyrning av bland annat maskiner, kranar, hissar och baracker och annat som man behöver för att utrusta en byggarbetsplats. Nobia är ett köksföretag som bland annat äger Myresjökök. Ekornes är ett av världens ledande möbelföretag, där Norstjernan har den största aktieposten. För produktionen av ett bostadshus behöver man således aldrig vända sig utanför den egna koncernen!

Näst största ägaren i NCC är SEB, Wallenbergs bank. Aktieinnehavet ligger på 6,6%. På fjärde plats kommer Swedbank med 3,9% av aktieinnehavet och på femte plats återfinns Handelsbanken med 2,9%. Nordea har här hamnat lite efter och återfinns först på 16 plats med 0,7% av aktieinnehavet. De fyra svenska storbankerna äger således 14,1% av aktierna inom NCC. Utöver de fyra storbankerna har även andra banker intressen i NCC. Norges Bank äger 1,9%, Avanza äger 1,1% och Skandia 1,5%. Lägger man till dessa har bankerna ett sammanlagt ägarskap på 18,6%.[6]

 

logo

Det fjärde största byggföretaget i Sverige är JM Bygg. Detta företag har hamnat lite bakom de övriga och har en omsättning på ”bara” 11 miljarder kronor.[7]

Den största enskilda ägaren i JM är Swedbanks Roburfonder, som står för sammanlagt 9,7% av aktieinnehavet. Tredje största ägare i JM är Nordea, vars Investment Funds står för 6,6% av aktieinnehavet. De två andra storbankerna står dock inte utanför, SEB äger 4,1% av företaget och Handelsbanken står för 3,6%. Därmed står de fyra storbankerna som ägare till 24% av aktieinnehavet i JM.

I detta sammanhang är det även värt att notera att det norska byggföretaget OBOS nyligen köpt in sig i JM, med 2% av aktieinnehavet.[8] Detta är intressant för att OBOS redan kontrollerar Veidekke, det sjätte största byggföretaget i Sverige. Jämfört med 2013 ökade Veidekke sin omsättning med över 50%, vilket innebär att det är det snabbast växande byggföretaget i Sverige, bland de 26 största byggföretagen. OBOS äger för övrigt redan byggföretaget Myresjöhus (inte att förväxla med Myresjökök, som ägs av Nordstjernan) och några andra mindre svenska byggföretag.

Slutsats?
De fyra störst svenska bankerna har betydande intressen i tre av de fyra största svenska byggbolagen, endast Peab klarar sig undan bankernas dominans. För bankerna innebär detta att de inte bara tjänar pengar på bostadsmarknaden genom räntorna på amorteringar, utan även direkt på att det går bra för byggherrarna. En förutsättning för att det ska gå bra för byggherrarna är att det finns en bostadsbrist, annars hade det inte funnits en marknad för bostadsbyggande. Bankernas intresse i att upprätthålla bostadsbristen vilar således på två ben: dels tjänar de miljarder på räntorna på bolånen, och dels har de betydande intressen i byggföretagen själva.

 

 

[1]https://www.sverigesbyggindustrier.se/UserFiles/Files/Marknad/Kopia_av_30_storsta_byggforetagen_i_sverige_2014.pdf

[2] https://www.svd.se/peabs-fulknep-slar-ut-konkurrensen_7002573

[3] https://www.peab.se/om-peab/finansiell-information/peabaktien/agarforteckning/

[4] https://www.alecta.se/Om-Alecta/Detta-ar-Alecta/Alectas-historia/

[5] https://group.skanska.com/sv/investerare/aktien/storsta-aktieagarna/

[6] https://www.ncc.se/om-ncc/investor-relations/ncc-aktien/storsta-aktieagare/

[7]https://www.sverigesbyggindustrier.se/UserFiles/Files/Marknad/Kopia_av_30_storsta_byggforetagen_i_sverige_2014.pdf

[8] https://www.obos.no/om-obos/nyheter/obos-kjoper-aksjer-i-jm

Du gillar kanske också...