kommunisters villkorslösa kamp mot nazismen

Om de tyska kommunisternas kamp mot nazismen

I kampen mot nazismen har kommunisterna alltid stått i det första ledet. Den absolut största uppoffringen under andra världskriget stod Sovjetunionen för, med flera miljoner döda. Kommunisternas uppoffringar började dock långt innan själva kriget bröt ut. I Tyskland stod kommunisterna för det tidigaste och det mest militanta motståndet mot nazisterna. Vi vill med den här texten visa att det inte bara var den liberala Sophie Scholl som gjorde motstånd mot Hitler, utan det handlar om män och kvinnor som offrade både liv och lem för att bekämpa nazismen; det handlar om människor med en så enorm karaktär och ett sådant enormt mod att det är svårt att förstå. Det handlar helt enkelt om kommunister. Continue reading…

Sverige industrialiseras

Sverige började industrialiseras i mitten av 1800-talet, vilket var relativt sent jämfört med andra länder i Europa. Det var inte förrän de redan industrialiserade länderna förstod att de hade ont om skog, och efterfrågan från utlandet blev stor, som Sverige startade industrialiseringen genom att bygga sågverk i Norrland, där det fanns mycket träd som kunde exporteras till andra länder. Vattenkraften ersattes av ångmaskiner och möjligheter att anlägga nya sågverk bidrog till att flera industrier uppkom. Detta effektiviserade produktionen då de tidigare sågverken drevs av vattenhjul och därför behövde ligga vid forsar, som ofta frös till is under vinterhalvåret. De nya sågverken som hade ångmaskiner behövde inte längre vara beroende av placering eller årstider. Dessutom underlättade de nya ångmaskinerna sågningen av trävirket, vilket bidrog till en ökad effektivisering av produktionen.

Continue reading…

Helgens låt

 

Monica Zetterlund – Visa från Utanmyra

Monica Zetterlund är en av de absolut största svenska artisterna och hon har sjungit om det mesta, alltifrån socialistiska sånger, till jazz och svenska folksånger. Denna gång har hon “jazzat” upp en gammal svensk folksång. Utanmyra är en liten by som ligger utanför Mora, i norra Dalarna. Sången handlar om ungdomlig naivitet och om utsattheten hos en ung kvinna, efter att hon förförts av en ung och charmig man. Den ger uttryck för en allmän mänsklighet, och vår förmåga att på gott och ont låta oss styras av våra känslor. Som sådan är den tidslös, och Monica Zetterlunds version gör den verkligen rättvisa!

Med socialistiska önskningar om en god helg!

Tema: Arbetarklassen nu och då

Det sista och för terminen avslutande fortbildningstemat har sysselsatt deltagarna med att dyka ner i klassbegreppet. Vad betyder egentligen det allt vanligare och tillika luddiga begreppet medelklass och vad får det för betydelse för politisk organisering när begreppet etableras och blir allt vanligare. De kommande veckorna kommer samtliga gruppers arbeten att publiceras i våra kanaler, håll utkik!

Mellansvenska distriktets årskonferens

Den gångna helgen hölls distriktskonferens för Mellansvenska distriktet av SKP i Örebro. Förutom planering och samordning av grundorganisationernas strategier för 2017, valdes en ny ung distriktsstyrelse.

I en tid av imperialistiska krig och samhällelig föruttnelse ser vi med tillförsikt på vår uppgift att organisera arbetarklassen i Sverige i kamp för den historiska övergången till socialismen, för rättvisa, självbestämmande och med cental planering som gör det möjligt att uppfylla den moderna människans behov. Kommunismen är mer nödvändig och mer aktuell än någonsin!

SKP Uppsala

Helgens låt

Dan Berglund – De mördades fria republik

Historien om industriarbetaren Sven som omkommer på sin arbetsplats och i graven möts av stupade kamrater som gått samma öde till mötes. År 2015 var antalet dödsolyckor på jobbet 44 och trots att 2016 bara börjat är siffran redan uppe i 11. När arbetsplatssäkerhet får ge vika för vinstintressets logik är det arbetarklassen som faller och bli ”burna ut som lik”. Det är också samma klass som, till följd av psykisk ohälsa och stress på jobbet, dör betydligt tidigare än sin fiende, kapitalistklassen. Precis som Berglund påpekar i låten är det klass mot klass, som striden måste stå. Trevlig helg önskar SKP Uppsala!