Tema: Arbetarklassen nu och då

Det sista och för terminen avslutande fortbildningstemat har sysselsatt deltagarna med att dyka ner i klassbegreppet. Vad betyder egentligen det allt vanligare och tillika luddiga begreppet medelklass och vad får det för betydelse för politisk organisering när begreppet etableras och blir allt vanligare. De kommande veckorna kommer samtliga gruppers arbeten att publiceras i våra kanaler, håll utkik!

Print Friendly, PDF & Email

Lämna en kommentar

Next ArticleHelgens låt