Visste du att..

70 000 arbetare tågade till riksdagen 1928 för att protestera mot införandet av arbetsdomstols- och kollektivavtalslagen och att långt över 300 000 arbetare demonstrerade på andra ställen?

Print Friendly, PDF & Email

Next ArticleFörsämrat busslinjenät i Uppsala