Visste du att

den tyska nazismen understöddes av stora delar av det tyska monopolkapitalet? Krupp, Thyssen, Deutsche Bank, Bayer, Siemens och flera andra gav Hitler sitt stöd.

Print Friendly, PDF & Email

Next ArticleFördjupningskurs avslutad i Uppsala