Kommunistisk manifestation i Eriksberg

Under söndagsförmiddagen genomfördes en manifestation med SKP:s valparoll “Kasta inte bort din röst – rösta på SKP!”. Eriksbergsborna välkomnade kommunisterna på ett mycket positivt sätt och många givande diskussioner hölls. Flera olika tal hölls på Västertorg och flygbladsutdelning genomfördes i hela centrala Eriksberg med SKP:s centrala valmaterial.
Följ SKP:s valkampanj på: val2018.skp.se/

Next ArticleIntervju med Henrik Gustavsson, första namn på kommunvalslistan i Uppsala för SKP