Det är tydligare än någonsin att det kapitalistiska systemet inte kan garantera en trygg tillvaro för det arbetande folket. Eländet ökar samtidigt som storföretagen kommer återhämta sig och öka utplundringen av folket.

SKP har under pandemin antagit en rad uttalande med förslag på åtgärder som omedelbart måste genomföras för att stävja krisens mest akuta brister. Dessa har vi samlat här på denna sida.

Det är i slutändan en omöjlighet ur både epidemiologisk och allmän synpunkt att garantera det arbetande folket liv, hälsa och välmående i ett samhälle där de konstant utsätts för angrepp och där deras livsvillkor hela tiden försämras för att garantera monopolens profit och deras konkurrensmässighet i förhållande till monopolen i andra länder. Den centrala planering som krävs för detta är omöjlig att genomföra under kapitalismen och kräver istället ett socialistiskt produktionssätt. Detta och de åtgärder vi föreslår uppmärksammar vi nu i en kampanj.