Kategori: Studier

Sommaruppehåll

Sommaruppehåll

Över juli månad görs ett uppehåll med uppdateringar på vår hemsida och i våra kanaler. Under sommaren arrangerar SKP Uppsala en fortbildning i svensk fackföreningshistoria med fokus på Saltsjöbadsavtalet och den så kallade “svenska...

Kommunistisk grundkurs i Uppsala avslutad

Kommunistisk grundkurs i Uppsala avslutad

Under helgen hölls sista lektionen i SKP:s kommunistiska grundkurs för sympatisörer och andra intresserade i Uppsala. Under 6 lektioner har deltagarna bland annat lärt sig om marxistisk ekonomi, planekonomi, Kalla kriget, Sovjetunionen och Gulag....

Behövs feminismen?

Behövs feminismen?

              Under hösten har SKP Uppsala studerat kvinnokampen i relation till feminismen, vilket mynnade ut i den debatt som hölls med RKU Uppsala den gångna helgen. Vi tackar...

Feminism eller inte? Debatt om kvinnokamp

Feminism eller inte? Debatt om kvinnokamp

  I samband med internationella kvinnodagen bjuder SKP Uppsala in till debatt om kvinnokamp och feminism. Vi kommer att hålla en inledning om kommunism och kvinnokamp och därefter debattera följande frågor med andra organisationer:...

Nikos Kavvadias

Nikos Kavvadias

Sällan har en så inaktiv poet blivit så hyllad och besjungen som Nikos Kavvadias. Trots att han endast åstadkom 60 dikter under sin livstid finns det otaliga böcker, utställningar, dokumentärer och sånger baserade på...

Sverige industrialiseras

Sverige industrialiseras

Sverige började industrialiseras i mitten av 1800-talet, vilket var relativt sent jämfört med andra länder i Europa. Det var inte förrän de redan industrialiserade länderna förstod att de hade ont om skog, och efterfrågan...

Tema: Arbetarklassen nu och då

Tema: Arbetarklassen nu och då

Det sista och för terminen avslutande fortbildningstemat har sysselsatt deltagarna med att dyka ner i klassbegreppet. Vad betyder egentligen det allt vanligare och tillika luddiga begreppet medelklass och vad får det för betydelse för...

Rafael Alberti 1902 – 1999

Rafael Alberti 1902 – 1999

Svärdet och nejlikan – kampen för folkens frihet Många, många folk, i dåtid och nutid, har levt och lever under förtryck och splittring. Behovet av att känna samhörighet är stort. Det kanske till och...

Vladimir Majakovskij

Vladimir Majakovskij

”Med hans uppenbarelse och sorti förvandlades poesin som om den hade haft en stark upplevelse av en verklig storm.” Pablo Neruda Den främste socialistiske poeten genom tiderna. Det unga Sovjetunionens poetiske skildrare med satiriska...

Mahmoud Darwish

Mahmoud Darwish

Nästan som en naturlag uppstår hos förtryckta folk en stark tradition av folklig kultur, karaktäriserad av motstånd mot ockupanten eller förtryckaren. Motståndskulturen utvecklas, frodas och förankras sedan hos folken och sätter ord på de...