Nikos Kavvadias

Sällan har en så inaktiv poet blivit så hyllad och besjungen som Nikos Kavvadias. Trots att han endast åstadkom 60 dikter under sin livstid finns det otaliga böcker, utställningar, dokumentärer och sånger baserade på hans verk.

Kavvadias föddes i östra Ryssland på gränsen mot Kina 1910 av föräldrar härstammande från ön Kefalonia i Grekland. 1914 återvände familjen till Grekland och bosatte sig i Atens hamnkvarter. Nikos utvecklade tidigt ett starkt intresse för grekisk litteratur och poesi. På grund av att pappans tidiga bortgång tvingades Kavvadias byta ut de påbörjade läkarstudierna mot värvning som sjöman på båten St Nikolas. Sedan dess försörjde han sig som sjöman och senare radiotelegraf på båtar fram till sin död 1976. Intervjuer med andra sjömän och kollegor till Kavvadias ger oss en bild av en mycket anspråkslös, omtänksam person med stort hjärta. Hans arbetskamrater visste inte att han var den populära poeten, och när någon reagerade på hans namn sa han att det var någon avlägsen släkting.

Språket som Kavvadias använder är innovativt med en blandning av högtravande, ålderdomligt sjömansspråk men också ett för honom samtida slang som kommer från den smältdegeln av kulturer och intryck som ett liv på världens hav erbjuder. Dikterna är fulla med sjömansord, fantasieggande berättelser om fjärran städer blandat med vardagen och svårigheterna för människorna på havet och i hamnen. Svårmod genomsyrar berättelserna men också strimmor av hopp som visar sig som små solstrålar i fjärran som lyser genom stormen.

”Esmeralda”

Hela natten vattnade du honom med Midas vin

Och fyren anropade honom med tre reflektioner

Bredvid, kadetten med den långa piratflätan

Och långt framför oss den mörka hamnen i Gabes

I tre dagar gick spikarna sönder och i tre spikade de upp dig

Och du med handflatorna envist förslutna

För sista gången, och i onödan, förbannar du tyfonen

Som drar oss mot stranden med de skeppsbrutna

 

Kavvadias deltog i den albanska fronten under kriget mot Mussolini och bodde i Aten när tyskarna ockuperade Grekland. Kavvadias blev kommunist och medlem i KKE vid 34 års ålder. Då skrev han sina motståndsdikter ”Aten 1943”, ”Vid eponitens grav”, och ”Motstånd”.

Dikten ”Federico Garcia Lorca” är en politisk kommentar på Kavvadias samtid. Mordet på den spanska poeten Federico Garcia Lorca blandas med nazisternas bombningar av Guernica 1937, Kavvadias intryck av 200 avrättade grekiska kommunisterna i Kaisariani och det av nazisterna utplånandet av byn Distomos norr om Aten; alla händelser som är oerhört symboliskt laddade i det grekiska folkmedvetandet.

Här finns en tonsatt version av dikten:

Sverige industrialiseras

Sverige började industrialiseras i mitten av 1800-talet, vilket var relativt sent jämfört med andra länder i Europa. Det var inte förrän de redan industrialiserade länderna förstod att de hade ont om skog, och efterfrågan från utlandet blev stor, som Sverige startade industrialiseringen genom att bygga sågverk i Norrland, där det fanns mycket träd som kunde exporteras till andra länder. Vattenkraften ersattes av ångmaskiner och möjligheter att anlägga nya sågverk bidrog till att flera industrier uppkom. Detta effektiviserade produktionen då de tidigare sågverken drevs av vattenhjul och därför behövde ligga vid forsar, som ofta frös till is under vinterhalvåret. De nya sågverken som hade ångmaskiner behövde inte längre vara beroende av placering eller årstider. Dessutom underlättade de nya ångmaskinerna sågningen av trävirket, vilket bidrog till en ökad effektivisering av produktionen.

Continue reading…

Tema: Arbetarklassen nu och då

Det sista och för terminen avslutande fortbildningstemat har sysselsatt deltagarna med att dyka ner i klassbegreppet. Vad betyder egentligen det allt vanligare och tillika luddiga begreppet medelklass och vad får det för betydelse för politisk organisering när begreppet etableras och blir allt vanligare. De kommande veckorna kommer samtliga gruppers arbeten att publiceras i våra kanaler, håll utkik!

Rafael Alberti 1902 – 1999

Svärdet och nejlikan – kampen för folkens frihet

800px-alberti002

Många, många folk, i dåtid och nutid, har levt och lever under förtryck och splittring. Behovet av att känna samhörighet är stort. Det kanske till och med är avgörande för att orka hantera den livssituation som råder. Särskilt stort blir behovet av samhörighet när folket har beslutat sig för uppror, kamp och förändring. Att stå ut.

Bilderna, musiken och orden måste vara det som bär upplevelsen av enighet och beslutsamhet. Uppmuntran och kanske till och med kodade budskap finns gömda i målningarna, tonerna och orden. Påfallande många poeter är både skolade artister och poeter. Så även Rafael Alberti som, förutom att vara poet, också var en betydande tecknare och målare. Han kunde med sin begåvning ge röst åt de kämpande folkens behov av samhörighet och mening.

Alberti deltog aktivt i den väpnade kampen mot den spanska generalen Miguel Primo de Riveras diktatur. I den här kampen formades Alberti till den hängivna kommunist och republikan han var livet ut. De Rivera kunde med stöd av kung Alfons XIII gripa makten 1923 genom en oblodig statskupp. I sju år var de Rivera i praktiken Spaniens ledare. Efter kampen och inbördeskriget gick Alberti i exil som han tillbringade i Buenos Aires och i Rom.

Continue reading…

Vladimir Majakovskij

bild-1-majakovskij

”Med hans uppenbarelse och sorti förvandlades poesin som om den hade haft en stark upplevelse av en verklig storm.” Pablo Neruda

Den främste socialistiske poeten genom tiderna. Det unga Sovjetunionens poetiske skildrare med satiriska dikter och poem som ständigt var igång med polemik mot byråkrati och småborgerlighet. De senare var också de som angreps i hans pjäser.

Majakovskij blev en av grundarna av den ryska Futuriströrelsen. Han debuterade 1915 med boken ”Ett moln i byxor”.

Efter oktoberrevolutionen formligen exploderade Ryssland av olika avantgardistiska riktningar: suprematister, konstruktivister och en hel drös av olika riktningar inom konst, litteratur och arkitektur. Majakovskij stod i spetsen för allt detta. Producerade en enorm mängd dikter och pjäser (hans samlade verk omfattar 13 volymer) Vid ryska revolutionens inträde befanns sig Majakovskij i Smolny i Petrograd. Där bevittnade han oktoberrevolutionen. Han började recitera dikter som Vänster marsch! För matroserna: 1918 vid flottans teatrar med sjömän som publik:

”Där bortom berg, som brinner
är en solig oändlig trakt.
Bortom all svält vi finner
ett hav som oceaner bragt.
Tryck i med miljoners klack.
Låt dem omringa oss, de lejda banden!
Vi står gjutna vid våra gränser.
Ryssland skall inte bli ententens!
Vänster!
Vänster!
Vänster!”

Continue reading…

Mahmoud Darwish

Mahmoud Darwish

Nästan som en naturlag uppstår hos förtryckta folk en stark tradition av folklig kultur, karaktäriserad av motstånd mot ockupanten eller förtryckaren. Motståndskulturen utvecklas, frodas och förankras sedan hos folken och sätter ord på de känslor, upplevelser och erfarenheter som finns hos folket; den blir en samlande kraft som inspirerar och manar folken framåt. I varje motståndskultur utkristalliseras även ett fåtal ledande aktörer, som höjs upp till nationella företrädare.

Continue reading…

Vem är Pablo Neruda?

neuroda

Pablo Neruda var en poet, författare, diplomat och politiker som föddes i Chile år 1904.  Redan vid 13 års ålder skrev han sitt första verk La Mañana” som även publicerades i lokala dagstidningen i byn, Parral som ligger utanför Santiago och där Pablo även föddes. Pablo var dock en pseudonym som Neruda använde. Han var döpt efter sin mor vid namnet Neftali som han ändrade vid 16 års ålder och då var han redan publicist, journalist och författare.

Continue reading…

Nâzım Hikmet Ran

nazim_hikmet_cropped

Nâzım Hikmet Ran var en aktiv socialist och turkisk författare som levde under åren 1902-1963. Han föddes i Selânik, i Osmanska riket (nuvarande Thessaloniki i Grekland) och dog i Moskva, Sovjet (nuvarande Ryssland). Under sin levnadstid kämpade han för mänskliga rättigheter och socialism. Förutom att flytta till Moskva för att studera sociologi, sprida sitt socialistiska budskap genom starka, vackra och hoppfulla texter, engagerade han sig i den leninistiska revolutionen och fälldes i Turkiet för högförräderi samt politisk verksamhet. Hikmet sattes år 1937 i fängelse i den turkiska staden Bursa. Han släpptes fri år 1950 och flydde därefter till Sovjetunionen, där han bodde resten av sitt liv. Han förlorade sitt turkiska medborgarskap år 1958, men gjorde  många resor inom det dåvarande östblocket samt Kuba.  Han reste även till Frankrike, England och besökte dessutom Stockholm år 1958.

Continue reading…

Fortbildning: kommunistiska poeter

hikmet

Tema nummer två i SKP Uppsalas fortbildning för hösten har avslutats.
Deltagarna har studerat kommunistisk poesi och fördjupat sig i olika
poeter och deras verk. Under den kommande månaden publicerar vi
resultaten i form av små personporträtt genom våra kanaler. Där kan
ni läsa om kommunister med pennan som vapen, bland andra Pablo
Neruda, Bertolt Brecht och Nazim Hikmet.