Kategori: Studier

Vem är Pablo Neruda?

Vem är Pablo Neruda?

Pablo Neruda var en poet, författare, diplomat och politiker som föddes i Chile år 1904.  Redan vid 13 års ålder skrev han sitt första verk ”La Mañana” som även publicerades i lokala dagstidningen i...

Nâzım Hikmet Ran

Nâzım Hikmet Ran

Nâzım Hikmet Ran var en aktiv socialist och turkisk författare som levde under åren 1902-1963. Han föddes i Selânik, i Osmanska riket (nuvarande Thessaloniki i Grekland) och dog i Moskva, Sovjet (nuvarande Ryssland). Under...

Fortbildning: kommunistiska poeter

Fortbildning: kommunistiska poeter

Tema nummer två i SKP Uppsalas fortbildning för hösten har avslutats. Deltagarna har studerat kommunistisk poesi och fördjupat sig i olika poeter och deras verk. Under den kommande månaden publicerar vi resultaten i form...

Grupparbete: Den nationella frågan i Sverige

Grupparbete: Den nationella frågan i Sverige

I denna text följer en diskussion om den nationella frågan i Sverige med fokus på hur det sett ut historiskt och hur det ser ut idag. Vi börjar med att se närmare på den...

Nationen och socialismen (del 3/3)

Nationen och socialismen (del 3/3)

I den föregående delen av artikelserien beskrevs bland annat varför internationalism och socialism inom en nation i allra högsta grad är förenliga. I den sista delen ska vi se hur Vladimir Lenin ställer den...

Nationen och socialismen    del 2 av 3.

Nationen och socialismen del 2 av 3.

  I det föregående kapitlet beskrevs Stalins definition av nationen och det fastslogs att nationerna är något som existerar och som vi inte kan bortse från. I den här delen ska vi se närmare...

Fortbildning:  kommunismen och nationen

Fortbildning: kommunismen och nationen

Första temat för hösten i SKP Uppsalas fortbildning har genomförts under månaden som gått. I grupparbeten och under diskussionsträffar har vi fördjupat oss i frågor som nationens definition, arbetarklassens relation till nationen och huruvida...

Varför du inte får betalt för ditt arbete utan för din arbetskraft

Varför du inte får betalt för ditt arbete utan för din arbetskraft

Inom marxismen är mervärde det värde som arbetare skapar men som trillar ner i kapitalistens ficka. Det kapitalistiska samhället vilar på denna mervärdesproduktion. Man kan fråga sig om det är rimligt att det överflöd...