Fortbildning: kommunistiska poeter

hikmet

Tema nummer två i SKP Uppsalas fortbildning för hösten har avslutats.
Deltagarna har studerat kommunistisk poesi och fördjupat sig i olika
poeter och deras verk. Under den kommande månaden publicerar vi
resultaten i form av små personporträtt genom våra kanaler. Där kan
ni läsa om kommunister med pennan som vapen, bland andra Pablo
Neruda, Bertolt Brecht och Nazim Hikmet.

Grupparbete: Den nationella frågan i Sverige

I denna text följer en diskussion om den nationella frågan i Sverige med fokus på hur det sett ut historiskt och hur det ser ut idag. Vi börjar med att se närmare på den debatt som tog fart vid inledningen av 1900-talet och som handlade om den svensk-norska unionen som existerat sedan år 1814. Norrmännen hade under en längre tid proklamerat att de ville bryta sig lösa från tvångsunionen med Sverige, något som den svenska borgarklassen starkt motsatte sig. Nu hotade krig men frågan var om de svenska arbetarna skulle sluta upp på samma sida som borgarklassen i det egna landet eller om man skulle vägra vapen och visa solidaritet med sina klassbröder i Norge. Efter mycket om och men godkände de svenska Socialdemokraterna linjen att Norge hade rätt avskilja sig (Branting var emot detta men blev nedröstad). Inför hotet om solidaritet mellan den svenska och norska arbetarklassen backade således den svenska överklassen och accepterade Norges självständighet.

Continue reading…

Nationen och socialismen (del 3/3)

I den föregående delen av artikelserien beskrevs bland annat varför internationalism och socialism inom en nation i allra högsta grad är förenliga. I den sista delen ska vi se hur Vladimir Lenin ställer den borgerliga nationalismen mot den proletära internationalismen i den nationella frågan.

stor

Continue reading…

Fortbildning: kommunismen och nationen

Första temat för hösten i SKP Uppsalas fortbildning har genomförts under månaden som gått. I grupparbeten och under diskussionsträffar har vi fördjupat oss i frågor som nationens definition, arbetarklassens relation till nationen och huruvida det finns motsägelser mellan patriotism och internationalism.

De kommande veckorna kommer sammanfattningar att publiceras genom våra kanaler, håll till godo!

patria-o-muerte

Varför du inte får betalt för ditt arbete utan för din arbetskraft

Inom marxismen är mervärde det värde som arbetare skapar men som trillar ner i kapitalistens ficka. Det kapitalistiska samhället vilar på denna mervärdesproduktion. Man kan fråga sig om det är rimligt att det överflöd och lyx som endast ett fåtal får ta del av ska grunda sig på folkmajoritetens slit. Från borgerligt håll är det inte ovanligt att man får höra att ”arbetarna får ju faktiskt betalt för sitt arbete”. Det är såklart fel, och nu ska vi slå fast att det är arbetskraften och inte arbetet man får betalt för.

Continue reading…

Kurs i kommunism

Sveriges främsta kurs i kommunism, nu även i huvudstaden!
SKP Uppsala och SKP Stockholm håller tillsammans tre dubbellektioner
i Stockholm under hösten. Bor du i Uppsala eller Stockholm och vill
gå kursen hos oss?
Välkommen att anmäla dig till uppsala@skp.se eller stockholm@skp.se

Affisch grundcirkel A4_ny rubriker

Svensk arbetarlitteratur: Mig äger ingen

Lindeborg

Åsa Linderborg: socialisten som sålde ut
Recension av biografin ”Mig äger ingen” 

”År 2007 sålde Åsa Linderborg en pappa och köpte en karriär, hon exploaterade arbetarklassen för att själv komma in i värmen”.

Låt oss starta med en allmän fråga: Hur bör vi ställa oss till kulturelitens försök att beskriva arbetarklassens situation? 

Continue reading…