Kategori: Studier

Vem är Pablo Neruda?

Vem är Pablo Neruda?

Pablo Neruda var en poet, författare, diplomat och politiker som föddes i Chile år 1904.  Redan vid 13 års ålder skrev han sitt första verk ”La Mañana” som även publicerades i lokala dagstidningen i...

Nâzım Hikmet Ran

Nâzım Hikmet Ran

Nâzım Hikmet Ran var en aktiv socialist och turkisk författare som levde under åren 1902-1963. Han föddes i Selânik, i Osmanska riket (nuvarande Thessaloniki i Grekland) och dog i Moskva, Sovjet (nuvarande Ryssland). Under...

Fortbildning: kommunistiska poeter

Fortbildning: kommunistiska poeter

Tema nummer två i SKP Uppsalas fortbildning för hösten har avslutats. Deltagarna har studerat kommunistisk poesi och fördjupat sig i olika poeter och deras verk. Under den kommande månaden publicerar vi resultaten i form...

Nationen och socialismen (del 3/3)

Nationen och socialismen (del 3/3)

I den föregående delen av artikelserien beskrevs bland annat varför internationalism och socialism inom en nation i allra högsta grad är förenliga. I den sista delen ska vi se hur Vladimir Lenin ställer den...

Nationen och socialismen    del 2 av 3.

Nationen och socialismen del 2 av 3.

  I det föregående kapitlet beskrevs Stalins definition av nationen och det fastslogs att nationerna är något som existerar och som vi inte kan bortse från. I den här delen ska vi se närmare...

Fortbildning:  kommunismen och nationen

Fortbildning: kommunismen och nationen

Första temat för hösten i SKP Uppsalas fortbildning har genomförts under månaden som gått. I grupparbeten och under diskussionsträffar har vi fördjupat oss i frågor som nationens definition, arbetarklassens relation till nationen och huruvida...