Filmtema: Den sena filmindustrin i Sovjet

Under andra världskriget led det sovjetiska folket enorma mänskliga och materiella förluster. Mellan 20-27 miljoner sovjetiska människor miste sina liv, cirka 40.000 sjukhus, 31.800 industribyggnader och 84.000 skolor förstördes eller skadades. Det här innebar såklart också svårigheter för den fram tills nu blomstrande sovjetiska filmindustrin. Men, precis som dialektiken säger så är allting i ständig rörelse där varje reaktion får en motreaktion. Det är i ljuset av detta, med världskriget färskt i minnet och kalla krigets inträde, som följande analys tar sin utgångspunkt och behandlar den sena sovjetiska filmindustrin.

Continue reading…

Filmtema: Hollywood 10

hollywood_ten

Bakgrund

Efter att Sovjetunionen besegrat nazisterna och andra världskriget avslutades var kommunismen på frammarsch över hela världen. Förutom de länder som blivit socialistiska, med Sovjet i täten, växte kommunisternas inflytande i de flesta kapitalistiska länder (till exempel fick SKP över 10 % i det svenska riksdagsvalet 1944). Detta innebar ett stort problem för kapitalisterna, som förutom att de tvingades finansiera bättre arbetsvillkor, lägenheter, dagis, skolor och hälsovård åt folket, även anade ett ännu större hot bakom hörnet. Detta hot var socialismen, som bevisligen kunde ta ifrån dem allt de ägde och ge det till folket. Därför organiserade de kapitalistiska länderna enorma antikommunistiska projekt med fängslande, tortyr och avrättningar av kommunister, med förbud mot de kommunistiska partierna och tidningarna och med statliga propagandakampanjer för att svartmåla kommunismen bland dem som kommunisterna slogs för – arbetarna. USA var naturligtvis inget undantag; även om kommunistpartiet CPUSA inte var särskilt stort hade det vuxit med över tio gånger från 1930 till 1945. USA hade beslutat sig för att sätta stopp för partiet och förföljde därför dess medlemmar under 40- och 50-talen tills CPUSA var oskadliggjort. Kommunister blev sparkade från sina jobb, ledande partimedlemmar fick upp till sex års fängelsestraff, tidningarna förbjöds och mycket annat. Det gick så långt att man 1953 avrättade två kommunister i elektriska stolen, anklagade för spioneri. För att få allmänheten att ta avstånd från kommunisterna räckte det med att känna en kommunist för att riskera att bli förföljd. Även om antikommunismen var ett fenomen som präglade hela samhället ska vi fokusera på hur det såg ut i filmindustrin.

Continue reading…

Fortbildning: Filmtema

filmillkanaler

SKP Uppsalas fortbildning är i full gång!
Under den senaste månaden har deltagarna lärt sig att
uppskatta film på nya sätt. De har introducerats för
filmhistoria ur ett marxistiskt perspektiv och bekantat sig
med filmdatabaser och enklare videoredigeringsprogram.
I grupper har de sedan fördjupat sig i valfria teman och
presenterat sina resultat för övriga grupper.

Ett urval av grupparbetena kommer att publiceras i våra
kanaler de kommande veckorna så håll utkik!

Vill du ha tips på bra socialistiska film? Vi har lagt upp
en introduktion (ihopklippta scener) till några av de filmer
som vi pratat om under filmtemat här:

Kommunistisk grundkurs

AFFISCH

“Kommunismen är en vacker tanke men fungerar inte i praktiken!”

“Kommunisterna har mördat 200 miljoner människor!”

Känner du igen ovanstående påståenden? Är du arbetare/student?
Lutar du åt vänster? Nu får du äntligen chansen att bemöta
påståendena och lära dig mer om kommunism och klasskamp!

I vår håller vi åter vår uppskattade grundkurs i kommunism.
Kursen består av 6 lektioner och erbjuder grundläggande teoretisk
kunskap om världshistorien, kapitalismen och försöken att bygga
upp socialismen. Efter genomgången grundkurs finns även
möjlighet att fortsätta med vår fördjupningskurs.

Mer information om kursen kommer senare men du kan redan nu
anmäla ditt intresse till uppsala@skp.se

AuKQwp0N930ylZzAZ2ZN

bild från tidigare grundkurs

Kommunistisk fortbildning

ksg - kopia

Nu drar vi igång SKP Uppsalas fortbildning för medlemmar

och de sympatisörer som under hösten genomgått vår
kommunistiska grundkurs.

Fortbildningen är uppbyggd kring studier, seminarier och
workshops som syftar till fördjupade teoretiska, praktiska och
kulturella kunskaper i fyra separata månadslånga teman.

Artiklar och presentationer från fortbildningen publiceras
fortlöpande via våra kanaler, med start om en månad, så håll utkik!